Ett besök på GUCH-centrum

Välkommen till GUCH-centrum i Göteborg. Vi befinner oss på Centralkliniken plan 0. Hit kommer du på ett mottagningsbesök, eller i samband med att du ska läggas in för en kateterburen operationsåtgärd.

Ett mottagningsbesök tar mellan en och en och en halv timma. Då får du träffa både en sjuksköterska och en läkare - ett s k teambesök. Under detta besök tar vi ett blodtryck, EKG och det görs ett ultraljud på hjärtat.

Vid vissa besök gör vi också ett Arbets-EKG ("cykling"). Då får man beräkna ytterligare en timma, om så är fallet står det i den kallelse du fått.

Vi ber dig att ringa omgående, om besökstiden vi skickat ut till dig inte skulle passa - detta för att någon annan som väntar på en tid kan få den i stället. Om du inte bokar av besöket kommer du tyvärr att debiteras för det ändå. Oftast är det Ingvor som tar emot ditt samtal.

Har du behov av att få kontakt med vår kurator, psykolog eller dietist så förmedlar vi det.

Vi erbjuder dig också - oftast i samband med ditt förstagångsbesök - att få träffa en sjukgymnast för en fysisk funktionsbedömning. Våra sjukgymnaster är specialutbildade för GUCH-patienter. Om du vill veta mer kan du klicka HÄR.

Du får också träffa våra sjukgymnaster postoperativt efter en kirurgisk hjärtoperation.

Har du behov av att få kontakt med vår kurator, psykolog eller dietist så förmedlar vi det.

Vi har också ett nära samarbete med Pacemaker-mottagningen. De ligger på samma plan som oss och du passerar dem på väg till GUCH-centrum. Till Pacemakermottagningen kallas du antingen separat för kontroll av din pacemaker, eller din ICD, alternativt i samband med besöket på GUCH-centrum.

Om du väntar på en hjärtoperation och behöver ta kontakt med Thoraxenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hjärtoperationerna utförs, klicka HÄR för information.