GUCH-teamet Göteborg

Peter Eriksson
Docent

Mikael Dellborg
Professor

Eva Furenäs
Överläkare

Kerstin Lundblad
Specialsjuksköterska

Gunilla Andulv
Specialsjuksköterska Sektionsledare

Ingvor Mårtensson
Undersköterska / kanslist

Marie Jinesjö
Specialsjuksköterska

Tomas Gilljam
Docent

Anders Magnusson
Läkare

Kristofer Skoglund
Specialistläkare

Karin Olander
Specialsjuksköterska

Mahnaz Gholipur
Leg psykolog

Linda Johansson
Sjukgymnast

Anna-Klara Zetterström
Sjukgymnast

Linda Ashman
Sjukgymnast/Doktorand