Läroböcker - lärobokskapitel

Medfödda hjärtfel hos vuxna-Samlingsvolym.  Red: Dellborg M, Sunnegårdh J.

Astra Zeneca AB; 2005, 318 sidor. ISBN 9186058983

Hjärtfel. Dellborg M, Karlsson J.

Internmedicin. 5e uppl, sid 240-260, Liber 2011

Vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH). Dellborg M.

Kardiovaskulär Medicin. Liber; 2010

Medfödda hjärtfel hos barn och vuxna.  Fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom.  Ashman L, Lagerkvist A-L, Eriksson P, Dellborg M. sid xx-xx, Studentlitteratur 2012

Medfödda hjärtfel. Fel på klaffarna, otillåtna förbindelser. Boken om Hjärtat.  Dellborg M. Kapitel 6, sid 90-105:, Karolinska University Press, Stockholm 2012

Arbetsprov på GUCH-patienter.  Skoglund K, Dellborg M. Kliniskt arbetsprov, Studentlitteratur 2013