Sjukgymnastik kopplad till GUCH-mottagningen

Fysisk aktivitet och fysisk träning är ett viktigt komplement till din medicinska uppföljning vid GUCH-mottagningen. En god fysisk funktionsförmåga utifrån individuella förutsättningar är av största vikt för en god hälsa. Därför erbjuds du att genomgå en fysisk funktionsbedömning hos sjukgymnast med särskild kompetens inom hjärtrehabilitering och vuxna med medfödda hjärtfel.

Som patient får du information om funktionsbedömningen hemskickat med kallelsen. Om din läkare och du är eniga om att du både kan och vill göra detta, kommer du erbjudas att träffa en sjukgymnast knuten till GUCH-mottagningen.

Funktionsbedömningen tar cirka en timme och innehåller fysiska tester så som konditions- och muskelfunktionstester, samt ifyllande av frågeformulär. Besöket avslutas med rekommendation om hur du med individuellt anpassad fysisk träning kan erhålla en så bra fysisk funktion som möjligt.

Besöket hos sjukgymnasten sker, i så stor utsträckning som möjligt, i direkt anslutning till ditt planerade besök vid GUCH-mottagningen och är kostnadsfritt. Om du inte kan erbjudas tid i samband med besöket kontaktar vi dig för tidsbokning. Om Du själv väljer att genomgå funktionsbedömningen vid ett senare tillfälle kostar besöket 80 kr – frikort gäller.

Vi som jobbar här

Klara Emanuelsson, leg sjukgymnast
Anna Klara Zetterström, leg sjukgymnast
Linda Bäckdal, leg sjukgymnast