GUCH-teamet Umeå

Bengt Johansson
Överläkare

Johan Ljungberg
Överläkare

Ulf Näslund
Överläkare

Karin Olsson
Sjuksköterska

Annika Bay
Sjuksköterska