GUCH-verksamhet

Till GUCH, Grown Up Congenital Heart disease, kommer personer över 18 år med någon form av medfött hjärtfel.  Du kommer oftast i kontakt med oss efter remiss från annan läkare, men Du kan också kontakta oss direkt om du har frågor om ditt medfödda hjärtfel.

GUCH-verksamheten på kardiologen Akademiska sjukhuset finns inom sektionen för hjärtsvikt och VOC. Vi är 3 specialistläkare och 2 GUCH sjuksköterskor som har huvudansvaret för vår GUCH verksamhet.

Den utredning, diagnostik och behandling som Du får är beroende av vilken typ av medfött hjärtfel Du har. Behovet av utredning och behandling kan variera över tid och oftast har Du kontakt med GUCH-mottagningen under hela livet. Hjärtfelet kan påverka Din fysiska ork, ha inverkan på yrkesval och familjebildning. Vi arbetar därför ofta tillsammans med barnhjärtläkare, klinisk fysiolog, radiolog, thoraxkirurg, interventionalist, specialistmödravårdsläkare, klinisk genetiker och sjukgymnast. Vi samarbetar också nationellt med de andra GUCH-centra.

Utredningar och behandlingar:

Den diagnostiska verksamheten omfattar hjärtkateterisering, avbildningstekniker såsom CT-hjärta (skiktröntgen), MR-hjärta (magnetkameraundersökning). I ett nära samarbete med Klinisk Fysiologi används ekokardiografi (hjärtultraljud), belastningstester med och utan bedömning av lungkapaciteten. Sjukgymnasterna bedömer Din fysiska förmåga och planerar individanpassad träning. I samarbete med förlossningsläkare följs Du under en eventuell graviditet och man planerar förlossningen. Vid sjukdomsförekomst i släkten kommer Du i kontakt med enheten för Klinisk genetik. Om du på grund av ditt medfödda hjärtfel får förhöjda tryck i lungcirkulationen kommer Du att följas på vår PAH-mottagning (Pulmonell Arteriell Hypertension).

Slutning av förmaksskiljeväggsdefekter och åtgärd av aorta coarctation (förträngning av stora kroppspulsådern) görs med kateterteknik eller kirurgiskt. Vid arytmiproblematik (hjärtrytmstörningar) kan det bli aktuellt med att ”bränna bort” störningen på arytmilaboratoriet. Vissa thoraxkirurgiska ingrepp utförs på vår Thoraxklinik medan andra typer i enlighet med en central överenskommelse genomförs på thoraxklinikerna i Göteborg alternativt Lund.

Vår verksamhet är framförallt förlagd till GUCH-mottagningen, Hjärtmottagningen, ingång 35 plan 1 eller dagvården, avdelning 50G. Vid behov av inneliggande utredning kommer Du att kallas till avdelning 50F. Inneliggande utredning blir oftast aktuellt vid mer avancerad diagnostik som hjärtkaterisering eller om många undersökningar skall göras samtidigt och Du har lång resväg.