Övriga publikationer

Medfödda hjärtfel hos vuxna Dellborg M, Eriksson P.
Incitament 2007:3:210-3

Kateterbehandling av vuxna med medfödda hjärtfel Furenäs E, Dellborg M, Eriksson P.
Incitament 2007:3:215-8

Medfött hjärtfel - hinder för idrott?
Börjesson M, Dellborg M.
Svensk Idrottsforskning 2010:19:16-19

Klafförsett  stentgraft. HTArapport. Eriksson P, Dellborg M, Swedberg K, Jivegård L, Bergh C, Svanberg T, Alopaeus E. VGR HTA-centrums publikationer  2009:18. http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-rappor...

Kateterbaserad slutning av persisterande foramen ovale (PFO). HTArapport.  Dellborg M, Eriksson P, Ladenvall P, Mirzada N, Runmarker B, Jivegård L, Strandell A, Svanberg T, Eriksson M.  VGR HTA-centrums publikationer, 2010:31 http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-rappor...

Surgical or endovascular intervention for aortic coarctation in  adult native, residual or re-coarctation? HTA-rapport.  M Dellborg, C Berntsson, E Furenäs, L Jivegård, H Lidén,  J Pettersson, K Skoglund, T Svanberg, C Bergh. HTAcentrum VGR, 2014:73.
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-report...